Network Security

What services are running:


netstat -nutlp


lsof -i


What ports are listening:


nmap HOSTNAME_or_IP


Test a port:


telnet IP PORT

nc -v IP PORTIptables


iptables -L = display the filter table

-nL = use numeric output

-vL = use verbose output

iptables -t nat -L = display the nat tableNotes:

  • nmap -sV IP
  • nmap -O IP ------detect OS
  • nmap -oG - IP [-p PORT]
  • nmap IP -Pno -vv
  • os-prober IP
  • oscanner -s IP
  • nc -v IP PORT